0

Večerná škola Connect

Máte dosť „klasických“ workshopov, ktoré Vašu firmu neposúvajú ďalej tempom, akým by ste potrebovali? Vyskúšajte niečo nové – inovatívne prostredie plné podnikavých ľudí s drivom a atmosféra úspechu a hravosti – kombinácia, ktorá nakopne doslova každého!

Ako naša večerná škola funguje?

Workshopy sú rozdelené do štyroch atraktívnych celkov tak, aby čo najlepšie pokryli potreby Vašich zamestnancov:

1. Marketing

 • Slová a heslá:

Naučte sa predať slovami a prepojiť sa so svojimi zákazníkmi!  Zistíte aké sú základné princípy písania reklamných textov, nadpisov, social media postov –  jednoducho, výstižne a efektívne.

 • Brand management

Analýza produktov značky a stratégie produktov značky. Aké sú organizačné a sociálne aspekty riadenia značky vo firme? Možnosti začlenenia manažmentu značky do organizačnej štruktúry firmy, výhody a nevýhody jednotlivých alternatív. Public relations – PR zamerané na verejnosť.

 • Firemný YoutTube

Audiovizuálny obsah ako forma komunikácie – výhody a možnosti v prostredí internetu. Ako spravovať Váš kanál – funkcionality, správa dát, tagov, štatistík, hypertextov a ďalšie tipy a triky. Youtube v interakcii s komunitou, social. sieťami, Google, webom…

2. Kreativita a tvorba nápadov

 •  Paradox solutions & corporate learning – workshop v anglickom jazyku

How to re-invent corporate learning with paradox solutions?
Can learning be done differently in your company? What can YOU do to make it happen?
You will learn how paradox solutions can help to see learning in corporate world from different perspective.

 •  Design thinking process 

Ako vytvoriť produkt na mieru zákazníkovi? Ako zvýšiť šancu, že zákazník náš produkt prijme?Design thinking process je koncept vytvárania inovatívnych produktov ušitých na mieru konečným zákazníkom. Zvyšuje šancu na úspech a lepšie prijatie nového produktu budúcimi zákazníkmi. Na tomto workshope si ukážeme ako vyzerá celý proces tvorby v rámci design thinkingu. Na praktických ukážkach si prejdeme jeho jednotlivými fázami. Priamo na workshope vytvoríme jednoduchý produkt ušítý na mieru zákazníkovi.

 •  Kreatívny prístup v riešení problémov

3. Manažment projektov

 • Projekt, program, portfólio projektov 

Prečo projekty? Postavenie projektového riadenia v spoločnosti, program ako “niečo strategické projektové portfólio a ako to všetko navzájom súvisí,  aké projektové certifikáty môžete získať a načo vám budú …

 • Životný cyklus projektu 

Riadenie projektu od A po Z-et. Osoby a obsadenie divadielka nazývaného Projekt. Čo projektový manažér naplánovať, riadiť, kontrolovať …, Nástroje používané pri riadení projektov.

 • Riadenie projektových rizík 

Riziko – hrozba alebo príležitosť ?  Najčastejšie chyby pri realizácii projektov a ako im predchádzať.

4. Soft skills

 •  Komunikácia a asertivita 

Agresívne, asertívne, pasívne spôsoby správanie sa / reagovania / postoja a efektívne využívanie všetkých spôsobov vzhľadom na okolnosti.

 • Biznis etiketa 

Zvládanie pracovnej / profesionálnej role, práca s vizitkami, profesionálna komunikácia, ako sa obliecť (od topánok až po okuliare).

 •  Prezentačné zručnosti 

Ako prekonať strach z prezentovania, vylepšiť svoje prezentačné zručnosti a pritom nestratiť svoju jedinečnosť? Ako zvládnuť publikum, interakciu, urobiť svoju prezentáciu profesionálnejšou a presvedčivou?

 

Workshopy prebiehajú vždy v utorok v čase 18:00 – 21:00 v priestoroch Connect a sú obmedzené počtom 15 ľudí na 1 workshop.

Všetky vstupy sú prenosné v rámci firmy, to znamená, že ich môžte využiť vždy pre toho zamestnanca, pre ktorého je téma najvhodnejšia. Zároveň, ak by sa z akýchkoľvek dôvodov vybraný zamestnanec nemohol workshopu zúčastniť, jednoducho vstup posuniete inému zamestnancovi. Takto máte garantované využitie všetkých zakúpených vstupov na workshopy.

Viac informácii už čoskoro!

Pre viac informácii kontaktujte workshop managera na anka@connect-network.com.

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880