Urban challenges hackaton | Registrácia zdarma tu

O Hackatone

Zúčastni sa už druhého hackathonu o možnostiach využitia mestských dát a vytvor aplikácie prospešné pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Radi by sme sa s komunitou bavili o crowdsourcovom mapovaní mesta a možnostiach zapojenia mesta Bratislava.

Cieľom druhého výdania mestského hackathonu je preskúmať, ako možno zlepšiť mesto nenáročnými intervenciami. Našim spoločným cieľom je vytvoriť z Bratislavy lepšie, priateľskejšie a otvorenejšie mesto. Môže ísť o aplikácie postavené na otvorených dátach o meste, či dátach poskytnutých inými partnermi, no tiež o ideové formáty nad témou správy verejných plôch. Radi by sme tiež preskúmali, do akej miery sa môže mesto spoľahnúť na dáta z crowdsourcingu a aký je aktuálny stav využívania crowdsourcingu v Bratislave.

HLAVNÁ TÉMA – Možnosti využitia mestských dát a crowdsourcing

CIEĽ – Využitie mestských dát a tvorba aplikácií a máp prospešných pre obyvateľov mesta

 

 

Program

Piatok
18:00 – 18:15 privítanie
18:15 – 19:30 prednášky – Mariana Hurna, Pawel Skolowski
19:30 – 20:00 začlenenie do tímov
20:00 – 00:00 hacking
Sobota
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 12:00 hacking
12:00 – 13:00 obed
13:30 – 14:30 Asseco Case Study
14:30 – 18:00 hacking/ mentor´s time
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 00:00 hacking/ mentor´s time
Nedeľa
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 14:00 hacking / príprava prezentácií
14:00 – 15:00 prezentácie, vyhodnocovanie najlepších tímov

Dáta a témy

Urban challenges hackaton | Registrácia zdarma tu

TÉMY – Otvorené dáta, crowdsourcing, aplikácie a mapy pre mesto, riešenia pre verejný priestor

Konkrétne témy môže priniesť každý z účastníkov. Ak už máte svoj produkt rozpracovaný, prídite na ňom pomakať na hackaton a odprezentovať ho pred verejnosťou. Ak je tvoj projekt skôr vo fáze myšlienky, príď si nájsť nových ľudí do tímu a rozpracuj svoj nápad.

DÁTA
Dátová mapa mesta – http://bit.ly/mestkedata
Dátová mapa – Námestie SNP a Kamenné námestie – http://bit.ly/titulka_analyza

Pre širšie možnosti budeme po dohode s našou mentorkou Marianou Hurnou budeme využívať aj dáta z mesta Prešov: http://egov.presov.sk

Akékoľvek ďalšie dáta sa môžu používať. Kreativite sa medze nekladú.

Mentori

Miha Mazzini

Miha Mazzini vyštudoval programovanie na univerzite v Ljublane a antropológiu kreatívneho písania na Univerzite of Sheffield. Mimo svojej kreatívnej činnosti sa už viac než 15 rokov venuje UX dizajnu webstránok a technologických aplikácií.

Osamu Okamura

Osamu Okamura je architekt, programový riaditeľ mezinárodného festivalu a konferencie pre obývateľnejšie mestá reSITE Festival, korešpondent A10 a prednáša na ARCHIP -
Architektonický inštitút v Prahe.
V roku 2014 bol vybraný medzi New Europe 100 – sto výnimočných inovátorov za strednú a východnú Európu - časopisom Res Publica, spoločnosťou Google a Višegrádskym fondom, v spolupráci s Financial Times.
Prednášal na univerzitách a inštitútoch v USA, Japonsku, Thajsku, Turecku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Ukrajine a Českej republike..

Mariana Hurná

Mariana Hurná je koordinátorka IT v meste Prešov a nadšená propagátorka otvorených údajov. Od roku 1996 pracuje ako informatik a správca informačných systémov na Mestskom úrade v Prešove. Opakovane bola vyhodnotená ako Najlepší informatik samospráv Slovenska. Spolupracuje s Úniou miest Slovenska ako expert na problematiku samosprávnych informačných systémov a v ostatných rokoch sa neúnavne angažuje v oblasti propagovania otvoreného a jednoduchého automatizovaného poskytovania údajov z prešovskej samosprávy.

Partneri

Hlavný partner

Partneri

Mediálny partneri