Martin Guttman, Tuli

 

Vlado Kurek, Triad Advertising

TED talk aj o fungovaní ľavej a pravej hemisféry mozgu, ktorý spomínal Vlado Kurek vo svojej prednáške

Video záznam z Vladovej prednášky: