0

Noc úspešných žien priniesla štyri rečníčky z rôznych oblastí. Tie rozpovedali svoje príbehy o tom, ako sa postupne vypracovali a stali sa známymi.

 

Zuzana Benková vyštudovala organickú chémiu na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK a dizertačnú prácu ukončila v odbore chemická fyzika. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave polymérov SAV, ktorá sa venuje počítačovým simuláciám makromolekulových systémov.

 

Veronika Homolová Tóthová sa od roku 2009 venuje zaznamenávaniu príbehov ľudí, ktorí prežili nacistické alebo komunistické prenasledovanie, väzenie a lágre.
Za svoj najnovší hraný dokument „Heydrich a 74 žien“ získala pamätnú medailu Československej obce legionárskej III. stupňa za zásluhy o obnovu a šírenie legionárskych tradícií.

 

Diana Braníková je aktuálne najúspešnejšia latino tanečnica na Slovensku. Vyštudovala konzervatórium a vysokú školu múzických umení. Je zakladateľkou company Sangre Nueva / nová krv /, s ktorou na SR preslávili štýl reggaeton.

 

Lotta Love je zakladateľkou Bratislava Burlesque, produkuje, učí, a je burlesque performerkou doma aj v zahraničí. Venuje sa témam ako self-love, body positivity, sexualita, nahota ako umenie, či vzťahy.

 

Aj vám sa páčila Noc úspešných žien? Ďalšie úspešné ženy vám predstavíme 20.5.2019!

Zuzana Benková

Veronika Homolová Tóthová

Dee Reggaetonera

Lotta Love

Connect events

About Connect events