0

Na noci brandingu sa zúčastnili 3 rečníci : Pavol Truben, Júlia Micháleková a Rudolf Letko.

Všetci poznáme firmy, ktorých logá a slogany, prípadne aj znelky sa nám hlboko vryli do pamäti. A práve tie sú dôkazom toho, čo dokáže s nami urobiť kvalitný branding!

Pavol Truben

Júlia Micháleková

Rudolf Letko

Connect events

About Connect events