0

Na Noci predaja sme mali možnosť privítať štyroch úspešných podnikateľov z prostredia predaja. Každý porozprával o predaji z inej strany, čím vytvorili celistvý obraz problematiky účastníkom Noci.

 

Oliver Jakubík vystúpil ako prvý s prezentáciou na tému emailový marketing v predaji. Poskytol tipy, ako správne písať nadpisy článkov či predmetov v maile, ukázal základné predajné techniky prostredníctvom emailového marketingu. Pretože aj ten predáva.

 

Martin Mažár predstavil predajnú techniku pomocou sociálnej siete Facebook, popísal, ako najlepšie zaujať zákazníkov prostredníctvom osobného konta alebo stránky. Vysvetlil vývoj predaja od čias našich starých rodičov, až po súčasný trend, sociálne siete a online predaj.

 

Po prestávke s predstavila Kristína Radová s témou psychológie predaja. Porozprávala, ako vplýva neistota na zmýšľanie zákazníkov, ako ju obmedziť či úplne odstrániť. Poukázala na iracionálne zmýšľanie zákazníkov, aj keď oni si myslia, že sa rozhodujú s rozumom.

 

Ako posledný rečník vystúpil Martin Volek, ktorý porozprával o nákupnom správaní počas Black Friday a Vianoc. Vysvetlil, čo zákazníkov najviac láka a aké techniky je počas týchto období vhodné použiť. Na záver pripravil účastníkom súťaž a výherca dostal konzultáciu zadarmo s Martinom.

 

Veríme, že ste sa na Noci predaja dozvedeli informácie, po ktoré ste si prišli a tešíme sa na vás na ďalších udalostiach!

Oliver Jakubík

Martin Mažár

Kristína Radová

Martin Volek

Connect events

About Connect events