0

Zdalo by sa, že digitálna éra, v ktorej dokážeme s hocikým zdieľať hocičo pri minimálnom omeškaní, šírenie ideí nesmierne uľahčuje. Crowdsourcing akoby násobil dostupné informácie v našich hlavách a ich spájaním uľahčoval ich využitie na ľubovoľný účel.

Lenže neexistuje žiadny jav, ktorý by nemal nezamýšľané, prípadne aj negatívne dôsledky:

information overload, teda zahltenie našich myslí nekončiacim prílevom ďalších a ďalších podnetov. Alebo neschopnosť sústrediť sa a plne sa ponoriť do jedinej činnosti. Multitasking, to paralelné trieštenie pozornosti na viaceré úlohy, nášmu mozgu dokonca údajne škodí.

Späť k obrazovej komunikácii

Až do objavu kníhtlače dominovalo auditívne vnímanie a vizuálna komunikácia. Na prelome 15. a 16. storočia ich vystriedal text. Historický vývoj je opäť raz cyklický: bez ohľadu na to, že písmo sa počas dlhých stáročí osvedčilo ako efektívny nosič informácií, dnes je znateľný opätovný príklon k obrazu. Je to pochopiteľné, pretože obraz ponúka intuitívnejšiu a bezprostrednejšiu komunikáciu.

Ide však o obraz novej generácie: pôsobivé animácie, mémy s minimom úderného textu, nové kategórie slávy zrodenej výlučne Instagramom a videami na YouTube, prezentácie s okamžitými vstupmi vzdialeného publika, pri ktorých si ich tvorcovia nevyhnutne kladú otázku, koľko textu zvládnu diváci pomedzi vtipné obrázky.

Kreslením k nadhľadu a vzájomnému spojeniu.

Intuitívne si začíname kresliť, keď sa k smrti nudíme na prednáške. Alebo keď sa cítime stratení a zahltení detailami. V schematickom znázornení totiž získavame nadhľad. Veci sa javia hmatateľnejšie: vzájomné vzťahy jednotlivých prvkov sú jasnejšie a ich význam zrozumiteľnejší.

Keď si robíme prvý draft stratégie či dizajnu, môžeme pritom používať sofistikované technológie, no mnohí z nás sa ešte stále uchyľujú k papieru a peru. A vôbec nejde o spiatočnícky, zbytočne konzervatívny prístup: nesmierne zaujímavý poznatok priniesol výskum na akademickej pôde.

Zo stavu, keď sa diskutovalo, či študentom vôbec povoliť laptopy (lebo ich rozptyľujú), sme sa prehupli k tak trochu prekvapivému zisteniu, že písanie rukou je jednoducho lepšie. Písané poznámky sú oveľa účinnejšie ako tie elektronické, poslucháči si viac zapamätajú. Pravdepodobnou príčinou je fakt, že pri použití počítača má poslucháč tendenciu zapisovať doslovné znenie a nestíha pritom spracúvať samotné poznatky.

Nech už je nosič informácií akýkoľvek, netreba strácať zo zreteľa, na čo nám vlastne slúži. Bez komunikácie by sa svety v našich hlavách nikdy nedotkli. V konečnom dôsledku ide predsa o akési „mentálne mapy“, ktoré potrebujeme preniesť z jednej hlavy do druhej. (No schválne skúste napríklad svojej mame naozaj pregnantne vysvetliť, čo je to start-up.)

Ak zvolíme vhodný prostriedok, dokážeme svoje mentálne mapy zdieľať a prenášať oveľa efektívnejšie. A je úplne jedno, či ide o ideu, ktorú potrebujete predať angel investorovi, alebo o neurčito načrtnutú víziu, na ktorej treba ešte hodne popracovať s roztekanými spolupracovníkmi.

Neprávom dehonestovaný flipchart: to najlepšie z oboch svetov

Keď sústredene vnímame perspektívu druhých ľudí, výsledkom môže byť hlbšia, informovanejšia diskusia a plodnejší výstup. Častokrát aj úplne nečakané a prelomové nápady. No všetci sme už zažili brainstorming, na ktorom sa účastníci obhadzovali banálnymi nápadmi, len aby bola „kontribúcia“.

A pritom stačí tak málo: zdatný moderátor, ktorý nedovolí, aby sa diskurz oslaboval jalovými odbočkami, a záznamové médium, na ktorom možno vizuálne zachytiť viacrozmernosť skúmaného systému.

Kľúčovou výhodou tradičných pomôcok, ako je flipchart, je schopnosť ponúknuť obrazovú informáciu a zároveň ne-digitálnu hmatateľnosť, ktorá sa tak osvedčila pri rukou písaných poznámkach. Vo svete, kde zúri nezmieriteľný súboj o našu pozornosť, je tiež na prospech, keď vnímame ľudskú bytosť pri činnosti, a nielen rečníka, ktorý rutinne prepína slajdy.

(A na margo tých vedľajších dôsledkov: fixkami na báze alkoholu môžete odpornému kolegovi zanechať definitívne nestierateľný odkaz, ktorého sa zbaví iba ak výmenou bielej tabule. Pri realizácii tohto počinu však treba mať na pamäti aj ich rovnako problematickú zmývateľnosť z vlastnej pokožky.)

Flipcharty a kvalitné biele tabule, ktoré ani pod útokom hipsterských dizajnových pomôcok nevymizli z trhu, nájdete v e-shope e-podnikatel.sk, ktorý prevádzkuje rodinná firma s dlhoročnou tradíciou.

 

Foto zdroj: IMLS Digital Collections & Content/CC BY

connect

About connect

Tvoj obľúbený coworking E-mail: go@connect-network.com Tel. č.: 0948 456 880